Spellen kunnen bijdragen aan een betere samenwerking. Daarvan zijn wij overtuigd. Een samenwerkingsspel biedt de mogelijkheid in een veilige omgeving te experimenteren met gedrag, helpt patronen en dynamieken zichtbaar te maken én te doorbreken en kan, vanwege een prettige, gedeelde ervaring, bijdragen aan een sterkere onderlinge verbinding.

Als professionals die fulltime bezig zijn met samenwerking merkten wij echter dat er nauwelijks samenwerkingsspellen waren die je makkelijk inzet tijdens sessies of overlegvormen. Daarom hebben wij, SIGRA en Common Eye, in samenwerking met een netwerk van (spel)ontwikkelaars 21 samenwerkingsspellen ontwikkeld die kunnen helpen waardevol samen te werken en meer rendement te halen uit de samenwerking.

De spellen in dit boek zijn gebaseerd op onze visie op samenwerken, namelijk dat je aan vijf condities moet werken om de kans op een succesvolle samenwerking te vergroten. Die vijf condities zijn afkomstig uit het boek Leren samenwerken tussen organisaties van Kaats en Opheij.

Klik hier voor een volledige versie van het model met de vijf condities.

De condities zijn:

  • Gedeelde ambitie
  • Recht doen aan belangen
  • Persoonlijke relaties
  • Professioneel organiseren
  • Betekenisgevend proces

Speciaal voor de spellen hebben we een zesde categorie toegevoegd. Wij hebben deze categorie ‘diagnosespellen’ genoemd. De centrale vragen bij het stellen van de diagnose zijn: welke conditie komt voldoende tot haar recht en welke conditie heeft extra aandacht nodig? Voor ieder onderdeel van het model zijn minimaal twee spellen ontwikkeld. De condities en de zesde categorie zijn grafisch weergegeven in onderstaande figuur.